Thelocarpon epibolum var. epibolum

Thelocarpon epibolum var. epibolum 10km sq distribution map